StarFisher

free astrology software

StarFisher » Dokumentace » Známé chyby

Známé chyby a problémy

Následující chyby nebo problémy jsou známé a není je třeba hlásit:

  • Seznam pozic se nezalamuje, pokud se nevejde na stránku