StarFisher

free astrology software

StarFisher » Charakteristiky

Charakteristiky

Funguje na těchto operačních systémech: Windows 7, Windows Vista, Windows XP, Windows 2000, Windows NT 4.0

Výpočty pozic:

 • Slunce skrze Pluta a Lunu
 • hroty domů a hlavní osy (ASC, DSC, MC, IC)
 • lunární uzly, Bod štěstí a duchovní, Vertex, Východní bod
 • nejdůležitější asteroidy
 • Lilith
 • osm uranských planet a Selene
 • více než 60 stálic (Acrux, Agena, Achernar, Almaak, Albireo, Alcyone, Aldebaran, Algenib, Algol, Algorab, Alhena, Alnilam, Alphard, Alphecca, Altair, Andromeda, Antares, Arcturus, AsellusAustralis, AsellusBorealis, BatenKaitos, Bellatrix, Betelgeuse, Canopus, Capella, Castor, Dabih, Deneb, DenebAlgedi, DenebKaitos, Denebola, Elnath, Fomalhaut, Giedi, Hamal, Hyadum, KausAustralis, KausBorealis, Lesath, Markeb, Menkar, Mintaka, Mirach, Polaris, Pollux, Praesepe, Procyon, Propus, Rasalhague, Rastaban, Regulus, Rigel, Sadalmelek, Sheratan, Scheat, Sinistra, Sirrah, Sirius, Spica, Toliman, Unukalhai, Vega, Vindemiatrix, Zosma).
 • možno nadefinovat více planet, asteroidů, stálic, arabské/citlivé body a abstraktní body

Výpočetní charakteristiky:

 • Čtrnáct systémů domů.
 • Tropický geocentrický zodiak.
 • Siderický geocentrický zodiak (21 druhů).
 • Dvacet pět předdefinovaných aspektů
 • Možnost volby aspektů planetárních i aspektárních s pokročilým nastavením orbisů
 • Aplikační a separační aspekty
 • Rozběžné a doběžné aspekty
 • Tranzity a direkce
  • Tranzity
  • Sekundární direkce
  • Časy přesných aspektů tranzitujících nebo direkčních těles
  • Časy změny znamení nebo domu
  • Počátky a konce působení tranzitů
  • Tranzity očištěné o precesi
 • Dynamické tranzity a direkce (predikce)
 • Revoluce, včetně trans-revolucí, solilunárních revolucí a vlastních zlomků

Typy horoskopů:

 • Standardní
 • Odvozený (transity nebo direkce)
 • Srovnávací (dva kruhy standard/standard)
 • Srovnávací (dva kruhy standard/odvozený)

Formáty zobrazení:

 • Přehled počítaných prvků
 • Radixy (kruhové)
 • Aspektárium
 • Tvarový diagram
 • Tabulky živů modů a kvadrantů
 • Výpisy tranzitů či direkcí
 • Výpisy revolucí
 • Interpretace

Uživatelské rozhraní:

 • Jednoduše ovladatelné menu a dialogová okna
 • Vícečetná okna s možností přepínámí mezi radixy i odvozenými horoskopy
 • Plynulá animace horoskopů umožňující sledovat postupné změny pozic a vazeb v čase
 • Atlas více než 105.000 měst

Možnosti nastavení:

 • Soubor umožňující návrat k výchozímu nastavení
 • Možnost jakýchkoli úprav existujících těles (včetně výpočetních vzorců, názvu, glyfu a barvy)
 • Volitelná tělesa
 • Možnost jakýchkoli úprav znamení (včetně názvů, glyfu a barvy)
 • Možnost jakýchkoli úprav aspektů (včetně orbisů, názvů, glyfů a barvy)
 • Volitelné aspekty
 • Vlastní definovatelné sady aspektů či těles
 • Možnost definovat vlastní makra pro nejčastěji používané výpočty.

Mezinárodní charakteristiky:

 • Podpora ve více jazycích (různé jazykové mutace)
 • Podpora volitelného fontu
 • Podpora UNICODE
 • Volitelný formát času a data
 • Automatická detekce časového pásma a letního času podle zadaného místa